ALGEMENE VOORWAARDEN

Toepasselijkheid
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle leveringen en diensten van Oude Monnink Motors BV. bij de uitvoering van opdrachten die niet afkomstig zijn van zakelijke klanten of bedrijven. Afwijkende en/of aanvullende overeenkomsten moeten uitdrukkelijk schriftelijk zijn bevestigd door Oude Monnink Motors BV.; dit geldt ook wanneer wordt afgezien van de eis tot schriftelijke bevestiging.

Herroepingsrecht
In Nederland geldt een wettelijk vastgelegde zichttermijn van 14 werkdagen. Binnen deze termijn kunt u de bestelling zonder opgave van redenen annuleren. Dit kunt u schriftelijk doen (een e-mailbericht naar Richard richard@oudemonninkmotors.nl  is voldoende) of door de producten retour te zenden. Retourneer de producten binnen de gestelde termijn aan:

Oude Monnink Motors BV.
Rientjesoven 18
7621 HG Borne/Hengelo

Zorg ervoor dat het pakket voldoende is gefrankeerd om strafport te voorkomen. Mochten de producten beschadigd of gebruikt zijn, dan wordt u daarvoor een wettelijk vastgesteld bedrag in rekening gebracht. U kunt dit voorkomen indien u de producten uitsluitend test zoals u dat in een winkel zou doen, en ongebruikt en in de originele verpakking retourneert.

De kosten van de retourzending zijn voor eigen rekening.

Van retourzending uitgesloten

  • Producten die volgens opgave van de klant zijn gemaakt, ondubbelzinnig zijn aangepast aan de persoonlijke eisen van de klant, of producten die op grond van hun aard niet geschikt zijn voor retourzending.
  • Sales of aanbiedingen kunnen niet worden geruild of geretouneerd.

Garantiebepaling
De garantie is vastgesteld volgens het toepasselijk recht, waarbij wij in geval van gebreken de producten desgewenst eerst omruilen of repareren. Als een product niet kan worden gerepareerd of als het omgeruilde product eveneens gebreken vertoont, kunt u de producten retourneren tegen restitutie van het volledige aankoopbedrag. Het is ook mogelijk dat u de producten behoudt en een gedeelte van het aankoopbedrag retour ontvangt. Raadpleeg de documentatie bij het product voor informatie over de garantie van de fabrikant. Sales of aanbiedingen kunnen niet worden geruild of geretouneerd.

Toepasselijk recht
Bij overeenkomsten met zakelijke klanten, rechtspersonen van het openbaar recht of publiekrechtelijk bijzonder vermogen, zijn alle juridische geschillen die voortkomen uit deze zakelijke relatie, met inbegrip van geschillen over wisselkoersen en cheques, onderworpen aan de jurisdictie van de rechtbank in de plaats waar de verkoper is gevestigd.

Actuele prijzen kunnen afwijken van de prijzen in de webshop en Typfouten onder voorbehoud.

Harley Oude Monnink Online